Hydroxypathie

Hydroxypathie – het verband met de gezondheid

De verklaring van een van de belangrijkste wetenschappers van de 20e eeuw, Prof. Dr. Antoine Béchamp “het micro-organisme is niets, maar het milieu alles!” Klopt vandaag de dag meer dan ooit tevoren. Had de wetenschap zich in het verleden meer met deze verklaring bezig gehouden en niet alleen met het doden van micro-organismen door antibiotica, dan was de geneeskunde vandaag veel verder geweest.

Vandaar dat Dhr. Ronald Fischer (SanaCare, Duitsland) zich als computerwetenschapper met de controlerende en regulerende mechanismen van het lichaam en in het bijzonder met het cel milieu bezig hield.

Als deskundige op een voorheen geheel ander gebiedt waren hem de schakels in het lichaam niet verdacht maar natuurlijk, ja zelfs een essentiële bijdrage aan de gezondheid.

Het wetenschappelijke onderwijs behandelt dit thema weinig, omdat het wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Fischer’s woord “onwetenschappelijk gezondheid” versterkt de complementaire geneeskunde en leidt tot succes.

Daarom creëerde hij een nieuwe, flexibele en doeltreffende pre therapie – de Hydroxypathie.

Hydroxypathie bestaat uit vier stammen:

Hydroxypathie bestaat uit de pathogene effecten van waterstof, zuurstof, en hun verbindingen: het hydroxide-ion. Echter, alle stoffen die je ziek maken, kunnen op hun beurt ook voor genezing zorgen. Dit hangt vaak van de dosering af.

In de natuurgeneeskunde zijn er oneindig veel voorbeelden (zoals slang giften, arseen, enz.).

Dus: Het juiste, doelgerichte, en optimaal gedoseerd gebruik hiervan kan leiden tot genezing.

Definitie volgens R. Fischer: Hydroxypathie is een maatregel voor de erkenning (diagnose) van metabole stofwisselingsveranderingen en de pre-therapeutische behandeling van deze, door doelgerichte inzet van waterstof- en zuurstofionen, evenals hun gemeenschappelijke verbindingen, ter regulering van de pH-waarde en de instelling van een te behandelen millieu.

Diagnose vindt plaats, doordat het lichaam door individuele smaak, bepaald waar de stofwisseling niet volgens behoren verloopt en belasting aanwezig is.

Pre-therapie omdat het gebruik van hydroxypathischen maatregelen de stofwisseling reguleerd, en dus de werkelijke therapie (daarbij komt het niet aan op de therapievorm) pas de mogelijkheid heeft om succesvol te zijn en het doel te bereiken, namelijk:

Gezondheid in stand te houden en genezing te bevorderen!

Volgens mijn beredenering moet de Hydroxypathie voor, en begleidend bij elke andere de therapievorm.

Hydroxypathie is van essentieel belang als de therapeut bij zijn patiënten na aanleiding van de Sanders-titratie vaststelt dat de  grondregulatie volgens Pishinger vermindert is.

Zou de curve afvlakken of zelfs bijna een rechte lijn vormen, zo bestaat de grondregulatie niet langer. Het milieu kan niet langer  worden gehandhaafd en er moet het hoognodig ingegrepen worden.

 

Hydroxypathie – de uitweg uit dit pH-regulatie dilemma?

Ja, de eerste stap is om door een pH-verschuiving in de cel een verandering van de lading (lees geleiding) te bewerkstelligen.

Dit kan worden bereikt door de cellen negatief geladen ionen hydroxide (OH-) aan te bieden, die zich in de cel met de H+ (positief geladen) ionen verbindt tot neutraal water.

De positieve spanning van de cel wordt omgekeerd door deze ionen-uitwisseling waardoor de positief geladen ionen van mineralen (als Ca2+ , Mg2+, Na2+, K2+) weer in de cel kunnen en zo de celstofwisseling weer optimaliseren.

Op hetzelfde moment, worden oude slakken ontbonden en afgevoerd. Hierdoor kunnen voedingssupplementen weer met succes ingezet worden.

Geneutraliseerde cellen nemen weer deel aan het stofwisselingsprogramma van het lichaam en dragen bij tot een versterking van het immuunsysteem. Pijn en ontstekingen verdwijnen.

Cellen bereiken weer de status die ze verzuring hadden.